Afgelopen November hebben mijn vriend Willem en ik, Anja, een hele mooie reis door Peru gemaakt. Op onze reis hebben we een bijzondere ontmoeting gehad met Walter Meekes, van de stichting HoPe, die zijn leven heeft gewijd aan het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg voor arme kinderen in de omgeving van Cusco. Hij nodigde ons uit mee te gaan naar een van de vele projekten, de naschoolse opvang Villa Maria, in een achterstandswijk van de stad Cusco. Onder de indruk van de geweldige inzet van de kinderen, hun onderwijzers en Walter zelf om te vechten voor een kansrijker leven hebben we, terug in Nederland, besloten fondsen te werven om voor 2018 dit prachtige initiatief veilig te stellen.

Lees hieronder meer!

peru anja willem villa maria klaslokaal villa maria lezende kinderen

foto 1 Anja en Willem bij Villa Maria       foto 2 de klas aan het werk                   foto 3 lezende kinderen bij Villa Maria

 

HoPe staat voor Holland en Peru. Stichting HoPe werkt samen met de bevolking van de Andes aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel van eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.
Lees hier het jaarverslag 2016. Klik hier voor de verkorte versie van het jaarverslag 2016.
HoPe Peru heeft een eigen website: www.hopeperu.org.

In de achterstandswijk Villa Maria van Cusco organiseert HoPe huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen. In het gemeenschapshuis, de ‘Biblioteca’, komen na school zo’n 40 tot 60 kinderen van 6 tot 18 jaar. Zij wonen in de buurt of in wat verder weg liggende wijken en zitten op verschillende scholen. Sommigen moeten een flink stuk lopen om de bibliotheek te bereiken.
De kinderen maken er hun huiswerk. Ze kunnen er gebruik maken van internet of naslagwerken, die ze thuis niet hebben. Ook krijgen ze ondersteuning in de vakken waarin ze zwak zijn. Op hun eigen school is er meestal geen tijd om wat langer bij de stof stil te staan en uitleg te geven.

  

foto 4 meisjes poseren trots                    foto 5 letters leren                          foto 6 schrijflessen

Medewerkers van de Biblioteca proberen de ouders en de scholen bij de extra hulp te betrekken. De leraren gaan op huisbezoek en organiseren ouderavonden. Over het algemeen zijn de ouders positief over de mogelijkheid die hun kinderen krijgen. Voor hen is het van belang dat de opvang veilig is en dat de leerprestaties van de kinderen verbeteren. Ook vaders laten op ouderbijeenkomsten steeds vaker hun gezicht zien.

Ouders uit andere wijken hebben laten weten ook behoefte te hebben aan een dergelijke voorziening. Daarom heeft de gemeente Cusco aan HoPe gevraagd om samen te werken aan de opzet van nieuwe ‘bibliotheken’. Als eerste in de wijk ‘5 De Abril’. Momenteel investeert HoPe hierin met de afspraak, dat de gemeente de eerste zes maanden zal steunen met twee medewerkers.

De begeleiding richt zich op vier vakken. In groepen krijgen de kinderen les in communicatie en Engels. Individueel krijgen zij bijles in wiskunde/rekenen en computervaardigheden. Voor ieder kind is er een volgsysteem. Zo houden de leraren bij welke vorderingen de kinderen maken. De ouders moeten de schoolcijfers van de kinderen ter beschikking stellen, zodat de medewerkers van de Biblioteca kunnen zien of hun werk effect heeft.
Om de ouders te laten merken dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is, heeft HoPe een contributie vastgesteld. Per maand betalen zij 5 Soles (ongeveer €1,40). Mochten ze het niet kunnen betalen, dan wordt daar iets op gevonden, zodat de kinderen toch mee kunnen doen.
Via controlebriefjes wordt iedere dag aangegeven dat de kinderen zijn geweest. De ouders kunnen zo dagelijks de aanwezigheid van hun kind controleren.

     villa maria meisje computerles

foto 7 de kleintjes maken een puzzle       foto 7 heerlijk lezen in een hoekje          foto 8 Villa Maria computerles

 Begroting Villa Maria voor 2018

Zoals je ziet is er nog best wel veel geld, namelijk ruim € 7200, nodig om deze kinderen scholing te kunnen blijven geven .Door de ervaringen van de reis die Anja samen met haar vriend Willem heeft gemaakt naar Cusco voelen wij bij Koter & Co een nauwe verbintenis met de kinderen in Peru . Daarom hebben wij besloten om geld in te zamelen voor dit prachtige project in Cusco. Tenslotte verdient ieder kind een goede plek om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Bij ons in Nederland is het zo vanzelfsprekend dat de kinderen onderwijs genieten en daar niet.

Caring is sharing! Every gift, however big or small, helps!


Hoe kunt u de projecten in Peru financieel ondersteunen? Klik dan aub op de onderstaande link en geef wat u kunt missen. Doe dit o.v.v. fundraising Koter & Co zodat  we jullie kunnen laten zien hoeveel we hebben ingezameld voor deze kinderen.

Wij houden u via onze FB pagina van Koter & Co op de hoogte van de ontwikkelingen van onze fundraising!

http://www.stichtinghope.org/index.php/doneren

Alle donaties gaan direct naar de Stichting HoPe.

U kunt bij Koter & Co in de winkel ook contant doneren in onze collectebus en dan zorgen wij ervoor dat dit geld bij de Stichting HoPe terecht komt.

Alvast heel erg bedankt!

Groetjes van Anja en Jacqueline / Koter & Co kinderwinkel